A Kaposvári Campus kiterjedt szolgáltatási portfoliójában olyan szolgáltatásokat vonultat fel, melyek segítséget nyújtanak a projektek széleskörű üzleti alkalmazásához, vállalatok, vállalkozások gazdaságfejlesztési, szervezetfejlesztési, kutatás-fejlesztés-innovációs ötleteinek megvalósításához, így segítve elő az egyetemen felhalmozódott tudás és fejlesztett technológiák sikeres hasznosulását.

A szolgáltatásokkal kapcsolatban bővebb információt kérhet emailben vagy érdeklődhet közvetlenül az iroda munkatársainál.

 

Agrár- és Környezettudományi Kar

Az Agrár- és Környezettudományi Kar K+F együttműködési lehetőségei, szolgáltatásai

A kar legfőbb együttműködései és szolgáltatásai a kitűzött kutatási stratégiát követik és az egyetemen található egyedülálló infrastruktúrára alapoznak.

Általánosságban K+F+I együttműködési lehetőségek:

 • Állat- és növénytudományi klímakutatások: adaptáció, szelekció, technológiafejlesztés
 • Fajtanemesítés (elsősorban a növénytermesztés területén)
 • Etológiai vizsgálatok
 • Innovatív élelmiszer termék-prototípusok kifejlesztése
 • Új élelmiszeripari technológiák, szabadalmak kidolgozása
 • Akkreditált laboratóriumi szolgáltatások (együttműködés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával)

A Kar egy fontos K+F+I együttműködési lehetőségét jelenti a laboratórium. A „szántóföldtől az asztalig” szemléletet alkalmazva olyan laboratóriumi hálózatot alakítottunk ki, amely az agrártudományok területén ma országosan egyedülálló. A laboratóriumok a mindenkor hatályos MSZ EN ISO szabványok, valamint a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) követelményeivel összhangban működnek.

A Termékfejlesztési és Nyomonkövetési Kutatóközpontban tartási, takarmányozási technológiák tesztelése, illetve fejlesztése történik a sertésvertikum részére.

A Kaposvári Campus Tan- és Kísérleti Üzemének állattartó telepei számos kutatási és szolgáltatási programnak biztosítanak megfelelő hátteret. A kísérleti istállók lehetőséget adnak a kellően nagy egyedszámú, több ismétléses kísérletek beállításához, eltérő tartási körülmények hatásának vizsgálatához. 

A Táplálkozástudományi és Termelésfejlesztési Intézetben lehetőség nyílik az egyes kísérletekhez szükséges speciális takarmánykeverékek összeállítására és legyártására, a Kísérleti Állatházban pedig a különböző etetési kísérletek végrehajtására;  a hazai víziszárnyas fajok táplálóanyag-szükségletének pontos meghatározására és a probiotikus készítmények sertéstakarmányozásban való felhasznál-hatóságára; a monogasztrikus haszonállat fajok energiaellátására, aminosav-, és ásványianyag-forgalmára. Nagy hangsúly kerül a különböző ipari eredetű melléktermékek etethetőségének, valamint a különböző kérődző takarmányok bendőbeli lebonthatóságának vizsgálatára is.

Szolgáltatásaink:  Összetett kémiai analízis; Fizikai paraméterek műszeres mérése; NIR spektroszkópiás analízis, Elektronikus szenzorsorokkal történő íz- és illatelemzés; Kemometriai értékelés.

A napjainkban zajló klímaváltozás miatt elengedhetetlen a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait kompenzáló növénytermesztési-, állattenyésztési-, takarmányozási technológiák kifejlesztése és bevezetése meghatározó hazai növénykultúrák és gazdasági haszonállatfajok esetében.

Az ehhez kapcsolódó K+F+I együttműködéseinket egyedülálló kutatási infrastruktúrában -állattudományi klímaközpontban tudjuk megvalósítani.

 • agrotechnológiai és növény-monitoring rendszer fejlesztése
 • precíziós növénytermesztési-, állattenyésztési és takarmányozási technológiák kifejlesztése és bevezetése
 • a változó klimatikus viszonyok hatásait toleráló baromfi hibridek nemesítése, a hőstressznek ellenálló gazdasági haszonállat fajták (szarvasmarha) elterjesztése, ezen állatok igényeihez adaptált tartási és takarmányozási technológiák kifejlesztése.
 • in ovo- és posztkolosztrális takarmányozási technológiák fejlesztés baromfi-, és sertések részére
 • extrém hőmérsékleti viszonyok mellett is jó minőségű, nagy élvezeti értékkel rendelkező állati termékek előállítása

Az új innovatív technológiák iránti nyitottság ötvözve az ökológiai szemlélettel szintén napjaink fontos feladata. Ennek érdekében az aquakultúra terén egyik fő kutatási tevékenység a haltermelési eljárások fejlesztése. Ide tartozik többek között a szaporodásbiológiai, haltakarmányozási, (funkcionális élelmiszerek előállítása, fenntartható módon előállítható haltakarmányok fejlesztése) és etológiai vizsgálatok, víztakarékos halnevelő rendszerek és a halastavi technológiák fejlesztése. Az ilyen jellegű kutatási tevékenységünkkel a hazai haltermelés fenntartható fejlesztéséhez kívánunk hozzájárulni.

A másik fő profil a különböző hasznosítási célú (halászati, horgászati és természetvédelmi) természetes vizeinken történő halgazdálkodás kutatása. Célunk olyan komplex gazdálkodás a vizes élőhelyeinken, mely összhangban áll a természet védelmével ugyanakkor fenntartható módon állít elő gazdasági értékeket (horgászat, turizmus, halhús termelés).

Az alkalmazott ökológia területein közreműködést vállalunk környezettudományi kutatási projektek kidolgozásában és végrehajtásában:

 • Klímaváltozás tájhasználat hatása a biodiverzitásra
 • Vizes élőhelyek természetvédelmi kutatása, Természetvédelmi kezelések hatásvizsgálata
 • Állatjóléti minősítési rendszer etológiai alapjai
 • Veszélyeztetett állatfajok zárttéri tenyésztése
 • Intenzív haltenyésztési technológiák fejlesztése
 • Természetes vízi halgazdálkodás
 • Ragadozóemlős-fajok populációbiológiai vizsgálata, Ragadozóemlős-fajok és ragadozó közösségek
 • Állapotfelmérés, biomonitoring
 • Élőhely kezelések és természetkímélő gazdálkodásmódok hatásvizsgálata
 • Molekuláris biológiai és ökotoxikológiai alkalmazott kutatások
 • Agrártörténeti és kultúrtörténeti vonatkozású tájtörténet

Az oktatás és kutatás számára európai színvonalú lehetőségeket biztosít a Bőszénfán található Vadgazdálkodási Tájközpont, ahol mind a vadfajok biológiai és viselkedési jellemzői, mind zárttéri tartásának problémaköre, mind a vadgazdálkodásban szükséges eljárások módszertana széles körűen tanulmányozható. Erdész, ökológus, vadgazda, etológus, parazitológus kollégáink természeti környezetünk értékeinek sokoldalú és fenntartható hasznosításához szükséges ismeretek integrálásán dolgoznak és kapcsolódnak be szaktanácsadói szolgáltatásoka, illetve K+F+I fejlesztésekbe, projektekbe.

A Vadgazdálkodási Tájközpont a zárttéri vadtenyésztés, -tartás és vadgazdálkodás széles spektrumát lefedi. Az oktatásban egyedülálló lehetőséget biztosít a hallgatók számára, ahol a gyakorlatban is végig követhetik a gyepre alapozott legeltetéses állattartás, a vadgazdálkodás és a vadhús előállítás folyamatát. A turisztika és vendéglátás iránt érdeklődő hallgatók számára is lehetőség nyílik a gyakorlati munkák elsajátítására. Az itt található „Zselicvad” vadfeldolgozó üzem prémium minőségű termékei a legigényesebb éttermekbe kerülnek értékesítésre. A kiváló minőséget, megbízhatóságot fémjelzi a Magyar Gasztronómiai Szövetség „Aranyszalag” díja is.

A sokszínű legeltetéses állattartás egyik kiemelkedő állatfaja a magyar hidegvérű ló, amely csaknem 150 egyedből álló ménesként az ország egyetlen állami tulajdonban lévő hidegvérű ménese. A Parlagi szamár és a vízibivaly állomány szintén az őshonos fajta fenntartás/nemesítés céljait szolgálja, miközben nagyban hozzájárulnak a természetes legelők biodiverzitásának fenntartásához.

Az itt tartott legelő állatfajok és fajták tenyésztése és hasznosítása kiemelkedő jelentőséggel bír, mint az extenzív állattartási kultúránk része, amely ma is alternatívát jelenthet a gyorsan változó környezeti viszonyok között. A gyakorlati bemutatáson, tapasztalatcserén keresztül hozzájárulunk a hasonló területi adottságokkal rendelkező gazdák eredményes tevékenységeihez is.

Az Egyetem kutatói számára unikális kutatási lehetőséget nyújt a Vadgazdálkodási Tájközpont, több esetben végeztünk közös kutatásokat a legeltetéses állattartással, a vadföldgazdálkodással és a vadhús minőséggel kapcsolatban.

Témáink:

 • Integrált erdő és vadgazdálkodás érzékeny természeti területeken
 • Szarvas állomány minőségi javítása
 • Vadkár mérséklésére irányuló vadgazdálkodási technológiák
 • Vaddisznó terjedését befolyásoló tényezők vizsgálata
 • Korszerű állománybecslési eljárások kidolgozása
 • Vadföld gazdálkodás és trófea minőség kapcsolata
 • Élőhely használat etológiai alapjai

Gazdaságtudományi Kar

A Gazdaságtudományi Kar szolgáltatásai

A Kaposvári Campus Gazdaságtudományi Kara széles körű, döntően gazdaságorientált kutatás-fejlesztési tevékenységet végez. A Kar szolgáltatásai szorosan kapcsolódnak az oktatási és kutatási munkához, melynek meghatározó területei a vállalati- és intézményi gazdálkodás és a pénzügyek, a kereskedelem és a marketing, a regionális tudományok, a nemzetközi gazdálkodás, az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés, a folyamatmenedzsment és a modellezés, a vezetéstudomány és a szervezetfejlesztés. Szolgáltatásaink célja a helyi közösségeket szolgáló fejlesztések támogatása, tanulmányok készítése pénzügyek, energiahatékonysági beruházások és -projektek, élelmiszermarketing, cégvezetés- és vállalkozásfejlesztés, regionális és környezetgazdálkodási, agrárközgazdasági területen. A kiváló infrastruktúrát marketing laborral, szimulációs- és kompetenciafejlesztő tréning termekkel bővítettük és bővítjük.

A KKV szektorban működő vállalkozások versenyképességének növelése élénken foglalkoztatja korunk tudományos- és gyakorlati szakembereit. Az utóbbi években megjelent tanulmányok és doktori értekezések alapján kijelenthetjük, hogy „a kkv szektor a munkahelyteremtésben, a foglalkoztatottságban, a beruházásokban, a külföldi tőke működtetésében és az ország jövedelemtermelésében jelentős szerepet tölt be. A KKV-ban foglalkoztatott munkavállalók a vállalati szektorban dolgozók jelentős hányadát teszi ki. Érthető tehát, hogy a szolgáltatásként elérhető kutatások elsősorban (de nem kizárólagosan) családi vállalkozásokra fókuszálnak, és akiknek a kérdéseket feltesszük: felső vezetők és/vagy tulajdonosok, továbbá középvezetők, munkatársak.

Pénzügyi-számviteli tanácsadás

Marketing tanácsadás

Menedzsment tanácsadás

Adótanácsadás

Marketingstratégia felülvizsgálata, tervezése, átalakítása

Szervezetfejlesztési megoldások

Beruházások és projektek finanszírozásával kapcsolatos döntések

Teljes körű piackutatás lebonyolítása (pl. kérdőíves megkérdezés, fókuszcsoportos kutatás, próbavásárlás és szakmai mélyinterjú)

Dolgozói elégedettség felmérése

Hatékony gazdálkodással kapcsolatos tanácsadás

Szemkamerás érzékszervi vizsgálatok laborban és terepen

Kompetencia elemzés, kompetencia szótár toborzás, - fejlesztés, - megtartás, - irányítás

Tőkebefektetéssel kapcsolatos tanácsadás

Marketingkommunikációs tanácsadás

Projektmenedzsment tanácsadás

Üzletviteli tanácsadás (számvitel, ügyvitelszervezés, adózás, kontrolling, vállalatszervezés)

Online-marketing és közösségi média

Szervezeti magatartás vizsgálatok: jóllét és eredményesség

Hitelajánlatok értékelése, összehasonlítása, kockázatok feltérképezése

Régió- és településmarketing

Teljesítményértékelési rendszerek bevezetése

 

Arculat- és imázsépítés

Humánökonómiai tanácsadás

 

Üzleti informatikai tanácsadás

Területi- és települési tervezés

Agrármenedzsment tanácsadás

Agrár és környezeti folyamatok modell alapú elemzése, tervezése és irányítása

Helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos tanácsadás, gazdaságfejlesztési tervek készítése

Agrár és környezeti folyamatok modell alapú elemzése, tervezése és irányítása

Gyakorlati alkalmazások, mint az alkalmazott informatika, gazdasági szoftverek, vállalatirányítási rendszerek

Terület- és településfejlesztési tanácsadás, (IVS, fejlesztési koncepciók, környezetvédelmi tervek stb. készítése)

Gyakorlati alkalmazások, mint az alkalmazott informatika, gazdasági szoftverek, vállalatirányítási rendszerek

Hálózatelemzés - hálózatos rendszerek, nagy szervezetek struktúrájának, fejlődésének elemzése

TEIR rendszerből adatszolgáltatásra és statisztikai feldolgozással kapcsolatos szolgáltatások

Mezőgazdasággal összefüggő kockázatok kezelésével kapcsolatos tanácsadás

Különböző matematikai, szimulációs modellek létrehozása, elemzések készítése

Településökológiai és ökoturisztikai célú fejlesztésekhez kapcsolódó szaktanácsadás

Különböző matematikai, szimulációs modellek létrehozása, elemzések készítése

Térinformatikai alkalmazások

Önkormányzati közszolgáltatások fejlesztésére és tervezésére vonatkozó tanácsadás

Mezőgazdasági vállalkozások finanszírozásával kapcsolatos tanácsadás

Statisztikai elemzések készítése

   

Pedagógiai Kar

A Pedagógiai Kar szolgáltatási portfóliója

1. Társadalmi felelősségvállalás keretében kínált szolgáltatások:
 • Szaktanácsadás – szakértői adatbázis létrehozásával
 • Tehetségtanácsadás szülőknek és pedagógusoknak
 • Pályaorientációs szolgáltatás
2. Piaci szolgáltatások

2.a. Meglévő képzések:

 • Digitális médiakommunikáció területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 • Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő
 • Fejlesztő biblioterápia
 • Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 • Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (Kaposvári képzési helyszínnel)
 • Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (Budapesti képzési helyszínnel, Független Pedagógiai Intézet)
 • Kutyaterápiás fejlesztő szakember
 • Társállat-terápiás fejlesztő szakember
 • Mérési-értékelési feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés
 • Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 • Tanító szak kiegészítő műveltségterületi képzés

2.b. Új szakirányú továbbképzések:

 • Pedagógus szakvizsga szakterületen pályaorientációs ismeretek és diáktanácsadás szakirányú továbbképzési szak
 • Kisgyermeknevelő mentor szakirányú továbbképzési szak
 • Kora gyermekkori művészeti nevelés szakirányú továbbképzési szak
 • Bölcsődevezető szakirányú továbbképzési szak

Új tanfolyamok

 • Újbóli érettségire felkészítő tanfolyam
 • Nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam
 • Komplex tanfolyam kisebbségi önkormányzati képviselők számára
 • Kreatív írás tanfolyam

2.c. Szolgáltatások:

 • Tanulási zavar és logopédiai előszűrés
 • Felvételire felkészítés (ének és logopédia alkalmassági)
 • Munkahelyi bölcsőde

Rippl-Rónai Művészeti Kar

A Rippl-Rónai Művészeti Kar szolgáltatásai

A Rippl-Rónai Művészeti Kar (RRMK) magyarországi művészeti és művészetközvetítő képzésben egyedi, a tárgyalkotó, média- és előadó-művészeti ágakat magában foglaló kreatív műhely. Célja hozzájárulni Magyarország és a régió kreatív ipari potenciáljának növeléséhez, valamint országosan és nemzetközileg is versenyképes művészeti portfólió kialakítása. A digitális platformok és eszközök előretörése, amely a tárgy- és téralkotó művészetek hatalmas vetélytársaként emelte a médiaművészeteket a kreatív folyamatok fókuszába. A kreatív ipar új impulzust ad az innovációs tevékenységnek. Különösen olyan, főként tudás- és kevésbé tőkeigényű gazdaságszervezési modellek, mint például a startup-jelenség felfutása szorosan összefügg az alkalmazott média és design-tudásformák hasznosíthatóságával.

A Kar olyan intézményként definiálja önmagát, amely valamennyi képzését hangsúlyosan kezeli, s amely képes közösségi, helyi és regionális szinten is megjeleníteni és működtetni azt a gondolatiságot, amelyet a változó gazdasági és társadalmi környezet, a folyamatos megújulás igénye követelményként fogalmaz meg a jövendő alkotó értelmisége számára. Jellemzően olyan interaktív oktatási modell, tudásalap és alkotói műhely nyújt segítséget a hallgatók számára, amely lehetőséget biztosít az interdiszciplináris tudás megszerzésére és az alkotói ambíciók megvalósítására, valamint oktatói, előadói munka vállalásához hazai és külföldi felsőfokú intézményekben. A Kar képzései az elmúlt évtizedben ismertté váltak határainkon innen és túl, oktatói pedig mind a hazai, mind pedig a nemzetközi művészeti életben ismertek és elismertek.

A kreatív ipar szereplői elsődleges kedvezményezettjei és résztvevői a világszerte erősödő mobilitásnak, amely sokszor a tudásközpontok és az egyetemek köré épül. Ezek a folyamatok - ha eltérő dinamikával is – de Magyarországon éppúgy lejátszódnak, mint Nyugat- és Észak-Európában. Ebben a gyorsan változó világban a művészeti felsőoktatás új lehetőségeket kaphat, de kulcsfontosságú, hogy képzési szerkezete, alkalmazkodási képessége is megnőjön és a kreatív ipar számára regionális, illetve országos szinten is alkalmas munkaerőpiaci bázis legyen.

A Művészeti Kar törekvése a színházművészeti képzésben az országos jelleg további erősítése, partnerségi kapcsolatok rendszerszinten való kiépítése a vidéki színházakkal, elsősorban közös gyakorlati képzések révén; részvétel a tágabb balatoni régió turisztikai (pl. Artplacc) és ökológiai, illetve környezettudatos fejlesztéseiben. Felsőoktatási karriertervezés a vállalati szféra bevonásával, a duális képzés bizonyos formáinak adaptációival, nemzetköziesítés, a kimenő és bejövő oktatói és hallgatói mobilitás egyidejű erősítése.

 

Az Innovációs Iroda olyan tudástranszfer hálózatot épít, amely hazai és nemzetközi szinten is biztosítja az egyetem tudásbázisának ismertségét és elismertségét, valamint piacra jutásának elősegítését. Küldetése az országban fellelhető Tudásközpontok és tudástranszferrel foglalkozó intézmények mellett megtalálni az egyetem tudásának megfelelő, speciális részterületeket, azok szellemi termékének közvetítését a gazdasági szférába. 

Szolgáltatások:

 • Az egyetem kutatóinak tájékoztatása, folyamatos továbbképzése a technológiai transzferrel kapcsolatos kérdésekben, az aktuális pályázati lehetőségekben.
 • Összekötő, ún. „Egykapus” szerep vállalása az egyetemen keletkező tudományos termékek, szolgáltatások és a lehetséges üzleti hasznosítók között, kétirányú szerepet betöltve:
  • egyrészről a belülről jövő kínálatra (kutatási eredmények) keresi a megfelelő külső keresletet (kutatási eredményt hasznosító szervezet),
  • másrészt a kívülről érkező megkeresésekre (hiánycikk), keresletre kutatja fel a megfelelő belső kínálattal rendelkező partnert (kutató csoportot, kutatót).
 • Innováció elősegítése:
  • innovatív, kezdő vállalatok segítése,
  • szponzorok, tőkebefektetők, az innovációs eredmények felhasználóinak felkutatása,
  • kapcsolattartás az innovációs szféra szereplőivel (a régiót érintő fórumok, konferenciák, szimpóziumok) szervezésében való közreműködés,
  • együttműködés az országos és regionális innovációs szervezetekkel,
  • közreműködés a régióban lévő kamarák és egyéb szakmai szervezetek innovációs feladatinak ellátásában.
 • Tudás és technológia transzfer:
  • az egyetemen keletkező gazdasági potenciállal bíró szellemi alkotások, kutatási eredmények nyilvántartása
  • szabadalmaztatás elősegítése,
  • partnerkeresés találmány, know-how, szabadalom stb. hasznosítására,
  • célpiacok feltárása, az új termékkoncepciók fogyasztói tesztelése,
  • új technológiák közvetítése,
  • az egyetem szabadalmainak, illetve egyéb szellemi alkotásainak hasznosítását megvalósító vállalkozások (spin-off, start-up) alapításának elősegítése.
 • Pályázati támogatás
  • H2020, HEU információátadás, pályázati orientáció az egyetem kutatói részére,
  • H2020 és HEU forrásból támogatott pályázatok ismertetése a gazdasági szféra releváns szereplőinek,
  • segítségnyújtás a H2020 és HEU pályázatok elkészítéséhez (adminisztratív teendők), pályázat menedzseléséhez,
  • nemzeti és Európai uniós forrásból támogatott pályázatokról információs napok, workshopok szervezése.
 • Technológia transzfer pilot projektek lebonyolítása (külső szakértők bevonásával)
  • a szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó oltalmak megszerzésének támogatása, szabadalmi ügyvivői tevékenység, újdonságkutatás, szellemi tulajdonmenedzsment szolgáltatások nyújtása.
  • jogi, iparjogvédelmi, innovációs pénzügyi és üzleti, marketing, valamint technológia transzferhez kapcsolódó tanácsadás igénybevétele és nyújtása.
 • Technológiatranszferrel kapcsolatos hasznosító vállalkozások (Start up, Spin-off) létrehozásának előkészítő támogatása
© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus Innovációs és Tudástranszfer Iroda • Minden jog fenntartva.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat