Pályázatok, szakmai rendezvények, szaklapok

A Kaposvári Campus legfontosabb kutatásai a klímaváltozással kapcsolatos, az agráriumot érintő kihívásokra, a mikotoxinok élelmiszerláncban betöltött szerepére, a genotípus alapon történő takarmányozási rendszerek fejlesztésére összpontosítanak és jellemzően a GINOP, EFOP, H2020-as felhívások által finanszírozottak. Számos kutatás határon átnyúló együttműködéssel valósul meg (Interreg program). Az egyetemen folyó kutatási projektek széles témakört ölelnek fel: a növény és állattenyésztés mellett kutatást támogató, ösztönző projektek; a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítását célzó; a duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztésére irányuló; és a tudományos utánpótlást biztosító, a hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatását magába foglaló projektekben valósulnak meg.

Egy jelentős Európai Uniós forrásból (H2020) finanszírozott, igen neves konzorciumi partnerekkel folytatott (INRA, FR, Wageningen University (NL), Newcastle University (UK), Universitat de Lleida (SP), Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA, SP), Aarhus University (DK), Agriculture and Agri-food Canada (CA), Topigs Norsvin (NL), Cobb (UK), Bühler (CH), DuPont (UK), Exafan (SP),  ACTA (FR), IFIP (FR), ITAVI (FR)) kutatásunk a FEED a GENE projekt.

A projekt célja, hogy olyan termelési rendszereket fejlesszen, melyek növelik a monogasztrikus állatok (sertés, baromfi és nyúl) termelésének hatékonyságát és csökkentik az állati termék előállítás környezeti lábnyomát. A program megvalósítása során új, alternatív takarmány komponenseket és technológiákat fejlesztünk, olyan tenyésztési programot alakítunk ki, melynek eredményeképp az állatok jobban adaptálódnak a változó környezeti viszonyokhoz, és olyan takarmányozási rendszert dolgozunk ki, mellyel a lehető legjobban kihasználható a keveréktakarmányok táplálóértéke és a gazdasági haszonállatok genetikai potenciálja.

EFOP pályázataink témakörei:

Agrártudományi pályaorientáció, az ágazat versenyképességének javítása, a szakember- utánpótlás erősítése érdekében, a képzési környezet innovatív fejlesztésével; a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása; tudományos utánpótlás erősítése a hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatásával, a mentorálás folyamatának kidolgozásával; innovatív tudományos műhelyek kialakítása a hazai agrár felsőoktatásban; duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése valamint nemzetközi kutatási környezet kialakítása a fényszennyezés vizsgálatának területén és az agrárerdészet, mint új kitörési lehetőség.

GINOP pályázataink témakörei:

Klimatikus változásokhoz adaptált növénytermesztési és állattenyésztési technológiák fejlesztése, a fenntartható mezőgazdaság és a minőségi élelmiszer-előállítás, precíziós elven vezérelt élelmiszer alapanyag előállítás, hazai nemesítésű hibridek kifejlesztése az európai prioritások figyelembevételével és innovatív szelekciós módszerek alkalmazásával.

Egy V4 projektben a konzorciumi partnerekkel egy gazdasági matematikai kalkulátor és egy alkalmazás készül, mely megkönnyíti a hallgatók matematikatanulását. Az online és offline is elérhető alkalmazás világpiacon megjelenő fejlesztés.

Rendszeres szakmai rendezvények:

 • Gazdálkodás Konferencia- Agrárutak Konferencia: célja agrárgazdasági nézőpontból a vállalatok és vállalkozások közötti együttműködések és ezek fontossága, fókuszban a változó klimatikus viszonyok és az alkalmazkodás témaköre.
 • Élelmiszermarketing Konferencia: célja az élelmiszeripari kis és nagyüzemek, kereskedelmi egységek igényeinek kiszolgálása.
 • Helyi gazdaságfejlesztési konferencia: olyan szakmai fórum, ahol az aktuális helyi gazdasági kihívásokra innovatív ötletek születhetnek, továbbá a már bevált vállalkozásfejlesztési megoldások megosztásra kerülhetnek.
 • Országos Agrár-Startup Ötletverseny: A hallgatói verseny célja a mezőgazdaság innovációjának elősegítése és a vállalkozói szellem erősítése.
 • Képzés és Gyakorlat Konferencia,
 • A Logopédia Európai Napja,
 • Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia,
 • Kreatív Módszertani Műhely,
 • Dunántúli Mandulafa,
 • Kutatók Éjszakája,
 • Tehetségnap,
 • Tudományos Diákköri Konferenciák,.

Induló szakmai rendezvények:

 • Gazdasági Innovációs és K+F konferencia: K+F pályázatok bemutatása kis- és középvállalkozóknak a régióban, gazdasági kihívások, innovációs ötletek, támogatási források
 • Start your business vállakozói verseny:  innovatív hallgatói ötletek megvalósítása sikeres vállalkozók és üzleti mentorok segítségével
 • Workshopok vállalkozásoknak, vállalkozóknak: KKV-ban felmerülő gazdasági témák - vállalkozási tippek, szervezetfejlesztés, üzletfejlesztés, marketing, innováció

Szaklapok:

A GTK két folyóiratot ad ki: Élelmiszer, táplálkozás és marketing és a Regional Business Studies szaklapokat.

Az Agrár- és Környezettudományi Kar kiadványa az Acta Agraria Kaposváriensis.

Képzés és Gyakorlat (Training and Practice) a Kar leghosszabb ideje működő, lektorált neveléstudományi folyóirata, amelyet a Kaposvári Campus Pedagógiai Kara és a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara évente két alkalommal közösen ad ki. 2020-ban már a 18. évfolyam jelenik meg. A folyóiratból „nőtt ki” a minden évben megrendezésre kerülő Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Konferencia, amelyet 2020-ban már 13. alkalommal szervezünk meg.

Az Acta Scientiarum Socialium Socialium (Historia, Oeconomia, Paedagogia, Philosophia, Sociologia) a humán és társadalomtudományok, elsősorban a történelemtudomány, a neveléstudomány és a gazdaságtudományok területéről jelentet meg tematikus számokat. A 2010 óta működő lapban a magyar mellett angol és spanyol nyelvű publikációkat is közölnek.

Az Anyanyelvi Kultúraközvetítés 2012-ben azzal a céllal indult el, hogy helyet adjon olyan publikációknak is, amelyek nem kapcsolódnak a pedagógia, a neveléstudomány területéhez. Néhány év szünet után 2019-ben anonim lektorokkal, hét különböző egyetemet képviselő, elismert kutatókból álló szerkesztőbizottsággal indult újra a folyóirat, évi két lapszámmal.

 

Az egyetemi pályázatok részletes leírása az alábbi linken található: http://palyazatok.ke.hu/

© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus Innovációs és Tudástranszfer Iroda • Minden jog fenntartva.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat